Filtre Kahve

Günümüzde en yaygın olarak bilinen ve kullanımı
en kolay kahve demleme yöntemidir.İsminden de
anlaşılacağı gibi metal veya kağıt filtre yardımıyla
kahvenin filtre edilerek demlenmesidir.

Kahve dünyası mağazalarımızda kağıt filtre kullanılır.